Skip to content

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Selskapets rapport etter åpenhetsloven for 2022

Spir Group ASA skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene.

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Rapport åpenhetsloven

 

Code of Conduct

 

Leverandør policy og rutiner for innkjøp

 

 

Spir Group Logo RGB Original