Skip to content

Om Spir-fondet

Velkommen til Spir-fondet!

I Spir Group utvikler vi teknologi som løser samfunnskritiske oppgaver både i offentlig og privat sektor.  Spir-fondet er opprettet fordi vi ønsker å vise samfunnsansvar ved å være en positiv kraft gjennom ulike initiativer og programmer.

Her har du muligheten til å søke om pengestøtte til din forening eller organisasjon som jobber med barn og unge med særskilte behov. Vi forstår viktigheten av å støtte aktiviteter og prosjekter som gir en meningsfull opplevelse for denne gruppen. Gjennom vårt engasjement ønsker vi å hjelpe til å realisere deres mål. Sammen kan vi gjøre en forskjell!

Spirfondet

 

Hvem kan søke?

Foreninger og lag som har aktiviteter for barn og unge under 18 år med særskilte behov (i Norge og Sverige), er hjertelig velkomne til å søke om økonomisk støtte. Dette kan være rettet mot arrangementer, innkjøp av utstyr eller andre tiltak som gir en positiv innvirkning på målgruppen. Vi ønsker å støtte initiativer som bidrar til økt inkludering, aktivitet og trivsel.

Hva vi støtter: 

Vi er åpne for å støtte ulike typer prosjekter, enten det er arrangementer, anskaffelse av utstyr eller andre spennende initiativer. Beløp inntil kr 25 000 (NOK).

Vennligst merk at støtten ikke vil bli tildelt for daglig drift, som strømutgifter eller lønn.

For å søke, fyll ut vårt elektroniske søknadsskjema som du finner på denne siden. 

Søknadsfrist: 1. juni 2024

Vi ser frem til å motta deres søknad! Takk for at dere ønsker å velge Spir Group som deres samarbeidspartner!

Har du spørsmål eller trenger ytterligere informasjon? Ta gjerne kontakt med oss på contact@spirgroup.com.